Toptan satın almalarda fiyat teklifi için ürün ekleyiniz.


Denizlerimizi Kirletmemek Temiz Tutmak ve Korumak İçin Neler Yapmalıyız?

Denizlere Çöp atılmamalı, atanlara engel olunmalı,

Kıyıdan 12 mil açığa kadar yiyecek maddesi de denize atılmamalı,

Yakıt alırken veya motor yağını değiştirirken denize mazot, benzin ya da yağ dökülmesini önlemek için her türlü önlemi alınmalı,

Limandayken, mümkün olduğunca karadaki tuvaletleri kullanıyoruz. Teknemizdeki pis su tankının, bulunduğumuz limanda varsa sahil pis su toplama tankına pompalanmasını sağlamalıyız; Bu işlemin yapılabilmesi için teknemize pis su emme flanşı  ve düzeneğini yaptırmalı ve kıyıdan 12 mil açığa kadar denize hiçbir şekilde pissu basmamalıyız. Denize pissu basarken de en az 4 mil hızımızın olmasına özen gösterilmeli,

Seyirde deniz memelilerini (yunus, balina vb.) gördüğümüzde onlara zarar vermemek için dikkatli oluyor ve teknenin daha dikkatli seyrini sağlanmalı,  Koltuk Koruyucu

Dip yapısına zarar vermemek için demir yerimizi dikkatle seçiyor, deniz çayırlarına demir atılmamalı,

Fosfat oranı düşük, çevreye hiç olmayan yada zararı azaltılmış “Kostik ve Solvent” içermeyen denize özel kimyasallar ve  deterjanlar kullanılmalı,

Günlük çöpümüzün, geri dönüşüme gönderilebilecek olanlarını diğerlerinden ayırmalıyız,

Bakım, onarım işlerimizden kaynaklanan atıkları usulüne uygun şekilde bertaraf edilmeli , hiçbir şekilde denize atılmamalı,

Yanık yağ, eski akü-batarya gibi geri dönüştürülebilir malzemeleri ilgili kurumlara teslim ermeliyiz,

Eski zehirli boyamızı temizlerken, teknenin altına muşamba vs. seriyor, zehirli boyanın denize akmasına kesinlikle engel oluyor, bulunduğumuz yerde aksine davrananları uyarıp bilgilendirilmeliyiz, Demir Tozu Temizleyici

Trol ile balıkçılık yapanları Sahil Güvenliğe ihbar edilmeli,

Kentsel kanalizasyonların kesinlikle biyolojik arıtmadan geçirilip, ağır metallerden arındırıldıktan sonra denizlerdeki dip akıntılarına pompalanması gerekmektedir,  Koltuk Temizleme Spreyi

Denizlere vidanjörler ile foseptik boşaltanları ilgili devlet makamlarına şikayet edilmeli,

Deniz temizliği ile ilgili devlet yada gönüllü kuruluşlara maddi manevi destek verilmeli,

Deniz dibi ve deniz yüzeyi temizlik çalışmalarına maddi manevi destek verilmeli.

KOSTİK VE SOLVENT İÇERMEYEN DİVORTEX MARIN TEMİZLİK VE BAKIM ÜRÜNLERİ AİLESİ.

 

Facebook Twitter Instagram Linkedin Youtube