Toptan satın almalarda fiyat teklifi için ürün ekleyiniz.

Kalite Politikamız

Divortex Araç Bakım Ürünleri Üreticisi Olarak ,

Kaliteyi ilke edinen kuruluşumuz misyon ve vizyonu doğrultusunda, güncel ve gelişen teknolojileri kullanma, müşteri beklentilerini karşılamak için yüksek kaliteli, uygulanabilir, güvenilir ürünlerin AR-GE'sini yaparak geliştirme, üretim ve satış sonrası hizmetleri ile tüm müşterin beklentilerini karşılamayı taahhüt etmekteyiz.

 • Entegre Yönetim Sistemimiz ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, REACH ve ROHS standartlarının gereklerini yerine getirecek şekilde dokümante edilmesi,  belgelendirilmesi ve sürekli iyileştirilmesini,
 • Toplam Kalite felsefesini esas alarak, takım ruhu içerisinde şirket ve birim hedeflerine ulaşılmasını.
 • Çözüm ortaklarımız ve tüm müşterilerimiz ile sürekli iletişim halinde bulunmayı,
 • İş süreçlerimizi sürekli gözden geçirerek, performansımızı geliştirecek önleyici yaklaşımların belirlenmesini,
 • İlk seferinde doğru yapmak, yapılanı standart hale getirmek ve standartlara uygun iş yapıldığının konfirme edilmesini,
 • Sürekli iyileştirme yaklaşımı doğrultusunda tüm süreçlerimizdeki verimliliğin, uluslararası düzeyde rekabet edebilecek seviyeye yükseltilmesi, uygulanabilir şartların yerine getirilmesini,
 • Çevrenin korunması ve kirliğiliğin önlenmesi, çevre uygunluk yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, çevre performansının artırılması için sürekli iyileştirilmesini,
 • Tehlikelerin ortadan kaldırılması ve ISG risklerinin azaltılması, çalışanların danışma ve katılma, yasal şartların yerine getirilmesi, güvenli ve sağlıklı çalışma koşullarının sağlanmasını,
 • Yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımlar cesaretlendirilerek yeni ürünlerin geliştirilmesini,
 • Çalışanlarımızın tüm haklarını sağlamak, hiçbir din, dil, ırk, cinsiyet vb. ayrımcılık gözetmeksizin güvenilir, sağlıklı ve adil bir çalışma ortamı yaratmayı,
 • Paydaşlarımız dahil sosyal sorumluluk alanında ortak politikalar oluşturmak ve hedeflerimize ulaşmak için  birlikte hareket etmeyi,
 • Bünyemizde çocuk işçi çalıştırmadan, genç ve yetişkin çalışanlarımızın yasal mevzuatlara uyulmasını, 

taahhüt eder, faaliyetlerimizi Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği ile Sosyal Uygunluk Yönetim Sistemlerini birlikte yönetir, Araç bakım ürünleri sektöründe kalite açısından örnek bir kuruluş olmak için tüm gücümüzle çalışır ve değer yaratırız.

Facebook Twitter Instagram Linkedin Youtube